Καταγραφές

Τελευταία ανημέρωση 16:28 on 23 Νοέμβριος 2017

Σημερινά στατιστικά

Μέγιστη θερμοκρασία: 24,6 °C στις 09:58
Ελάχιστη θερμοκρασία : 8,8 °C στις 06:29
Μέγιστη υγρασία : 82% στις 00:59
Ελάχιστη υγρασία : 42% στις 09:59

---

Ημερήσια βροχόπτωση: 0,0mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης : 0,0mm/hr στις 00:00

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 11,2km/h στις 01:59
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου : 8,6km/h (F2) στις 01:59

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1023,7hPa στις 10:19
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1021,6hPa στις 03:59

 


 

Χθεσινά στατιστικά

Μέγιστη θερμοκρασία: 22,0°C στις 10:02
Ελάχιστη θερμοκρασία: 6,6°C στις 02:59
Μέγιστη υγρασία: 85% στις 18:46
Ελάχιστη υγρασία: 37% στις 10:02

---

Ημερήσια βροχόπτωση: 0,0mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 0,0mm/hr στις 00:00

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 13,3km/h στις 08:08
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 8,5km/h (F2) στις 08:07

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1023,9hPa στις 08:19
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1020,6hPa στις 16:29

 


 

Στατιστικά μήνα

Μέγιστη θερμοκρασία: 25,9°C στις 10:38 πμ και μέρα 10 Νοέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία: 5,9°C στις 10:00 μμ και μέρα 21 Νοέμβριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας: 25,9°C στις 10:38 πμ και μέρα 10 Νοέμβριος
Ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας: 4,5°C στις 6:58 πμ και μέρα 21 Νοέμβριος
Μέγιστο σημείο δρόσου: 18,8°C στις 3:58 μμ και μέρα 15 Νοέμβριος
Ελάχιστο σημείο δρόσου: -5,4°C στις 2:47 μμ και μέρα 21 Νοέμβριος
Μέγιστη υγρασία: 100% στις 2:25 μμ και μέρα 08 Νοέμβριος
Ελάχιστη υγρασία: 22% στις 2:47 μμ και μέρα 21 Νοέμβριος

---

Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 43,2mm στις 12:28 μμ και μέρα 16 Νοέμβριος
Περίοδος ξηρασίας: 6 μέρες και μέρα Mέρα 03 Νοέμβριος
Περίοδος βροχοπτώσεων: 6mm και μέρα 21 Νοέμβριος

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 51,5km/h στις 12:16 μμ και μέρα 13 Νοέμβριος
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 29,1km/h στις 11:16 πμ και μέρα 13 Νοέμβριος

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1026,9hPa στις 10:39 πμ και μέρα 01 Νοέμβριος
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1004,3hPa στις 3:28 μμ και μέρα 13 Νοέμβριος

 


 

Στατιστικά χρόνου

Μέγιστη θερμοκρασία: 40,1°C στις 9:10 πμ και μέρα 01 Ιούλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία: -3,2°C στις 5:18 πμ και μέρα 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας: 45,7°C στις 3:10 μμ και μέρα 30 Ιούνιος
Ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας: -10,5°C στις 3:08 πμ και μέρα 08 Ιανουάριος
Μέγιστο σημείο δρόσου: 26,3°C στις 3:10 μμ και μέρα 30 Ιούνιος
Ελάχιστο σημείο δρόσου: -11,6°C στις 1:09 μμ και μέρα 24 Μάρτιος
Μέγιστη υγρασία: 100% στις 9:47 μμ και μέρα 09 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία: 10% στις 1:09 μμ και μέρα 24 Μάρτιος

---

Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 133,2mm στις 4:32 μμ και μέρα 17 Ιούλιος
Περίοδος ξηρασίας: 35mm και μέρα 08 Οκτώβριος
Περίοδος βροχοπτώσεων: 6mm και μέρα 19 Ιανουάριος

---

Μέγιστη ριπή ανέμου: 184,0km/h στις 5:46 μμ και μέρα 02 Απρίλιος
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 43,3km/h στις 7:24 μμ και μέρα 06 Φεβρουάριος

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1034,4hPa στις 10:54 πμ και μέρα 14 Φεβρουάριος
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 982,7hPa στις 3:53 μμ και μέρα 06 Αύγουστος

 Ρεκόρ

Μέγιστη θερμοκρασία: 40,1°C στις at 9:10 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία: -3,2 °C στις at 5:18 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας: -10,5°C στις at 3:08 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία: 28,4°C στις at 4:25 πμ on 07 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία: 0,9°C στις at 2:41 μμ on 08 Ιανουάριος 2017

---

Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης: 143,8mm/hr στις at 3:11 μμ on 27 Νοέμβριος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση: 27,0mm στις at 4:24 μμ on 07 Ιούνιος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση: 72,3mm στις on 21 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση: 141,6mm στις Οκτώβριος 2015

---

Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου: 184,0km/h στις at 5:46 μμ on 02 Απρίλιος 2017
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου: 58,7km/h στις at 4:20 μμ on 16 Ιανουάριος 2016

---

Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση: 1040,7hPa στις at 9:36 πμ on 08 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 919,3hPa στις at 6:06 μμ on 01 Δεκέμβριος 2015

---

Γραφήματα

---

Ιστορικό

---

Αρχική